elev28 i grupp TC7   TC skolan  arbetar med avsnitt: D Nationellt prov 2013 Del B
   


De sista uppgifterna tränar eleven att själv bedömma nivån.

Nationella provet 2013  Del B

Detta är ett nationellt prov som gavs 2013. Det du ska göra denna gång är att träna på hur man bedömmer en uppgift.

I bedömningsanvisningarna anges vad som krävs för varje poäng. För att tydliggöra de kvalitativa nivåer som finns uttryckta i kunskapskraven används vid bedömningen E-poäng, C-poäng och A-poäng. I bedömningsanvisningarna är poängen dessutom markerade med vilken förmåga som främst bedöms, t.ex. indikerar CR resonemang på C-nivå.

På de sista uppgifterna ska du själv bedömma ditt resultat (Vilket läraren gjorde 2013).

Anvisningar Detta delprov består av uppgifter som ska lösas utan miniräknare och formelblad.
Till ett par uppgifter ska du redovisa dina lösningar och till övriga uppgifter skriver du endast svar.
Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning, t.ex. betyder (1/1/0) att uppgiften kan ge 1 E-poäng, 1 C-poäng och 0 A-poäng.

Provtid: 80 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Vi rekommenderar att du använder högst 40 minuter för arbetet med Delprov B.
Du får inte börja använda miniräknare förrän du har lämnat in Delprov B. 
Du vinner tid på att använda huvudräkning så mycket som möjligt.


Välj


     Till lärarchatt   Skicka till alla i gruppen 
   


Info: "++ Här endast för programmet= sNy= 10334 sNiva= 10334 "*1*[0[