elev30 i grupp TC7   TC skolan  arbetar med avsnitt: 4 NP 2013 Del A (Diagram)
   
 
     Uppgift 1               På de senaste 0 uppgifterna hade du 0% rätt  


Nationella provet 2013  del A


Ett urval av cirka 2 000 invånare i Sverige fick under åren 2000–2010 svara på frågor angående internet. Nedanstående diagram visar hur stor andel (%) i olika åldersgrupper som hade tillgång till internet i hemmet.

np13diagr.png
Nedanstående diagram visar hur stor andel (%) män respektive kvinnor som hade tillgång till internet i hemmet 2007.
np13diagr2.png
 2004 hade mer än 80 % i åldersgruppen 45–54 år tillgång till internet. 
 S = sant, F = falskt, F/(S) = falskt eller sant beroende på förutsättningar.

Välj


     Till lärarchatt   Skicka till alla i gruppen 
   


Info: "++ Här endast för programmet= sNy= 10693 sNiva= 10693 "*1*[0[